Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí luận án tiến sĩ kỹ thuật

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu