Nghiên cứu công nghệ sản xuất mỡ bôi trơn chịu nước trên cơ sở 12-hydroxystearat canxi

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu