Nghiên cứu công nghệ dệt và hoàn tất vải jacquard từ sợi tơ tằm pha sợi tre

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu