Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu polyurethane (pu) dạng xốp ứng dụng trong công nghiệp xây dựng

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu