Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu polyme-compozit (pc) trên cơ sở nhựa vinyl-ester và sợi vải gia cường, ứng dụng chống ăn mòn các thiết bị hoá chất

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 188 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu