Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại tp hồ chí minh

  • Số trang: 191 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015

Mô tả:

Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP Hồ Chí Minh