Nghiên cứu chuyển hóa cellulose từ vỏ quả sầu riêng thành carboxy methyl cellulose

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15219 tài liệu