Nghiên cứu chiết tác enzym protease bằng amoni sulfat từ môi trường nuôi cấy Bacillus subtilis natto

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu