Nghiên cứu chế thử sơn máy bay cho máy bay hàng không dân dụng việt nam. sơn cho máy bay atr-72 hoặc a-320

  • Số trang: 157 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu