Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy-novolac, epoxy-cacdanol gia cường bằng sợi lanh

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 18 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25417 tài liệu