Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệt compozit cao cấp trên nền polymid và sợi các bon

  • Số trang: 208 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu