Nghiên cứu chế tạo toàn bộ phần tĩnh quạt root gm-10s thông số q=8,71m3-ph; p-0,5 bar; n-15kw

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu