Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của các nanô tinh thể bán dẫn cdse zns với cấu trúc lõivỏ (coreshell)

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 18 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu