Nghiên cứu chế tạo, tính chất của các hệ nano oxit phức hợp srfe12o19cofe2o4, srfe12o19la1-xcaxmno3, cofe2o4batio3 và khả năng ứng dụng

  • Số trang: 147 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu