Nghiên cứu chế tạo sol-gel chứa các hạt nano tio2 và ứng dụng phủ màng trên gốm sứ ceramic

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23873 tài liệu