Nghiên cứu chế tạo nano bạc dạng phiến (ag nanoplate) bằng phương pháp hóa khử

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu