Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và vài ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp

  • Số trang: 162 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu