Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơ sở vật liệu perovskite abo3 luận án tiến sĩ khoa học vật liệu

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23871 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015

Mô tả:

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơ sở vật liệu perovskite ABO3_Luận án tiến sĩ khoa học vật liệu