Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương thái bình luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

  • Số trang: 155 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23871 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015

Mô tả:

Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình_Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh