Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng một số tác nhân hóa học và ứng dụng

  • Số trang: 186 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu