Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ s-v tới khả năng tạo màng bc từ vi khuẩn acetobacter xylinum bhn2

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu