Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hình dạng vật thể lên hệ số lực cản (dùng phần mềm fluent)

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu