Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn học công nghệ chế tạo máy - tài liệu

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1317 |
  • Lượt tải: 8
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2015

Mô tả:

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn học công nghệ chế tạo máy cung cấp những bài tập cơ bản nhất giúp luyện tập và củng cố kiến thức của môn học