Năng lượng và hàm sóng của nguyên tử hydro trong từ trường hiệu ứng zeemann

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu