Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè xuất khẩu của cty cổ phần chè quân chu, thái nguyên trước thềm hội nhập kt quốc tế

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23873 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015

Mô tả:

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè xuất khẩu của Cty cổ phần chè Quân Chu, Thái Nguyên trước thềm hội nhập KT quốc tế