Nâng cao khả năng tổng hợp chất màu carotenoid từ nấm sợị blakeslea trispora.

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23873 tài liệu