Nâng cao khả năng sinh tổng hợp và tinh sạch hoạt chất Acarbose từ chủng Actinoplanes SP

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25522 tài liệu