Mức năng lượng cơ bản của nguyên tử hidro trong từ trường theo phương pháp toán tử

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25483 tài liệu