Một vài kinh nghiệm giảng dạy nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh trong một tiết dạy học hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 14 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu