Một số thuật toán cải tiến trong nâng cao chất lượng ảnh vân tay

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu