Một số phương pháp giải phương trình volterra - fredholm

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu