Một số kết quả dạng farkas cho các hệ không lồi và áp dụng vào lý thuyết tối ưu ncs. trần hồng mơ

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu