Một số giải pháp về việc xây dựng văn hoá kinh doanh cho các doanh nghiệp việt nam trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58210 tài liệu