Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty tnhh watabe wedding việt nam luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015

Mô tả:

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam_Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh