Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán vn

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23873 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015

Mô tả:

Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN