Most Common Korean Idiomatic Expressions - For TOPIK II

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
duongvankien

Đã đăng 16 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2015

Mô tả:

Đây là giáo trình chuyên ngành để thi topik II, chuyên đề về thành ngữ, quán ngữ tiếng hàn. Rất cần cho giao tiếp và luyện thi topik. Các bạn nên tham khảo