Mối quan hệ giữa thư ký toà án với thẩm phán, hội thẩm toà án, viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26972 tài liệu