Mô phỏng và thực nghiệm quá trình tản nhiệt cho vi xử lý máy tính ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8696 tài liệu