Mô phỏng sự lan truyền vết nứt trong không gian 2 chiều

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 6183 tài liệu