Mô phỏng bộ mã trellis turbo dùng trong hệ thống cdma 2000 2

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu