Mô hình nhượng quyền thương mại (franchising) kinh nghiệm trên thế giới và thực tế tại việt nam

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 16 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu