Mô hình Ising và ứng dụng cho các chất sắt từ

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 290 |
  • Lượt tải: 2
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu