Mô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng

  • Số trang: 226 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu