Mô hình hóa sự phụ thuộc với các copula và ứng dụng

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu