Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (star) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam [full]

  • Số trang: 171 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 186 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2015

Mô tả:

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam [FULL]