Mạng neural rbf và ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu