Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng

  • Số trang: 145 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 2
tailieuonline

Đã đăng 25438 tài liệu