Lý thuyết exciton và biexciton loại hai trong hệ hai chấm lượng tử và lớp kép graphene [full]

  • Số trang: 123 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu