Luận vănphát triển phần mềm áp dụng các phương pháp scrum và extreme programming

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28936 tài liệu