Luận văn thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục khi luyện mạng nơron

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58176 tài liệu